За Нас

Здравейте, Нашето дружеството „МИКО-Д” ООД е специализирано в изпълнението предимно на улични водопроводни и канализационни мрежи, укрепителни съоръжения, вертикална планировка, изкопна и транспортна дейност. Ние имате опит в строителството вече повече от 20 години /от 1991г. до днес/ Регистрани сме в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на: * Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда (четвърта група) – втора и трета категория. Притежаваме следните Системи за управление и контрол: * Система за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 – Сертификат NoCI/10681 от 16.07.2009г. * Система за управление на здравето и безопасността в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007 - Сертификат NoBG 016-SC от 30.06.2010г. * Система за управление по отношение на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004 - Сертификат NoBG016-EC от 30.06.2010г. * Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството, застраховка трудова злополука. Нашият опит в изграждането на външни В и К мрежи и съоръжения: * Канали от бетонови, полипропиленови (РР), полиетиленови (РЕ), стъклопластови (GRP) тръби – диаметри до 2000мм; * Водопроводи от дуктилен чугун (CHG), полиетилен висока плътност (PEHD), стомана – диаметри до 2000мм; * Вътрешни ВиК мрежи; x диагностика на канализация - видеозаснемане и почистване на канализационни колектори, септични и изгребни ями, каломаслоуловители; * Пътни работи и вертикални планировки; Правоспособни технически лица: Инженер по водоснабдяване и канализация – 2 бр. Инженер по геофизика – 1бр. Геодезист – 2 бр. Технически ръководители – 4 бр. Механизация и оборудване: Механизация – земекопни машини (авто и верижни багери), самосвали, микробуси, работилници, оборудване за изпълнение по безизкопни технологии, валяци, сглобяемо укрепване, специализирана каналочистачна машина, оборудване и софтуер за видеодиагностика на канали с цифров запис и др. Във всеки момент имаме възможност да формира 5 (пет) независими работни екипа, всеки оборудван с багер, самосвал, челен товарач, бордови автомобил, работилница, трамбовки за уплътнение, валяк, компресор, генератор, специализирани за ВиК строителство работници, с осигурени всички необходими машини, инструменти и консумативи. Материално – техническа база: База, разположена върху 18 дка площ с необходимите производствени и административни помещения, открити и покрити складови пространства. С Уважение: Михаил Рибанчов, управител на дружеството