За Нас

Здравейте,
Нашето дружеството „МИКО-Д” ООД е специализирано в изпълнението предимно на улични водопроводни и канализационни мрежи, укрепителни съоръжения, вертикална планировка, изкопна и транспортна дейност.

Ние имате опит в строителството вече повече от 20 години /от 1991г. до днес/

Регистрани сме в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на:
* Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда (четвърта група) – втора и трета категория.

Притежаваме следните Системи за управление и контрол:
* Система за управление на качеството, в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 – Сертификат NoCI/10681 от 16.07.2009г.
* Система за управление на здравето и безопасността в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007 – Сертификат NoBG 016-SC от 30.06.2010г.
* Система за управление по отношение на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004 – Сертификат NoBG016-EC от 30.06.2010г.
* Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството, застраховка трудова злополука.

Нашият опит в изграждането на външни В и К мрежи и съоръжения:
* Канали от бетонови, полипропиленови (РР), полиетиленови (РЕ), стъклопластови (GRP) тръби – диаметри до 2000мм;
* Водопроводи от дуктилен чугун (CHG), полиетилен висока плътност (PEHD), стомана – диаметри до 2000мм;
* Вътрешни ВиК мрежи; x диагностика на канализация – видеозаснемане и почистване на канализационни колектори, септични и изгребни ями, каломаслоуловители;
* Пътни работи и вертикални планировки;

Правоспособни технически лица:
Инженер по водоснабдяване и канализация – 2 бр.
Инженер по геофизика – 1бр.
Геодезист – 2 бр.
Технически ръководители – 4 бр.

Механизация и оборудване:
Механизация – земекопни машини (авто и верижни багери), самосвали, микробуси, работилници, оборудване за изпълнение по безизкопни технологии, валяци, сглобяемо укрепване, специализирана каналочистачна машина, оборудване и софтуер за видеодиагностика на канали с цифров запис и др.

Във всеки момент имаме възможност да формира 5 (пет) независими работни екипа, всеки оборудван с багер, самосвал, челен товарач, бордови автомобил, работилница, трамбовки за уплътнение, валяк, компресор, генератор, специализирани за ВиК строителство работници, с осигурени всички необходими машини, инструменти и консумативи.

Материално – техническа база:
База, разположена върху 18 дка площ с необходимите производствени и административни помещения, открити и покрити складови пространства.

С Уважение: Михаил Рибанчов, управител на дружеството